Gastætte siloer

Intet energiforbrug til korntørring, høj sporbarhed og optimalt foderkorn

Den danskproducerede ASSENTOFT silo er med til at sikre miljøbæredygtigheden i Wiking grisen. I de gastætte (lufttætte ) siloer konserveres kornet uden brug af energi og kemikalier. Systemet har været anvendt de seneste 50 år i Danmark og er i dag højaktuelt, og siloerne kan også være en vigtig del på vejen mod trivsel og dyrevelfærd i den animalske produktion.

På gårdene, hvor Wiking grisene produceres, er de gastætte siloer fra Assentoft opstillet i umiddelbar nærhed af foderrummet.  Det betyder minimal miljøbelastning ved transport af foderkorn – samtidig med, at siloerne konserverer kornet helt uden forbrug af energi til tørring.  Det er landmændenes eget korn, der kommer i siloerne, hvilket betyder, at sporbarheden er intakt – avlerne kender deres marker og korn  – og dermed indholdet i foderet til dyrene.

Optimalt foderkorn
I den gastætte silo sker der en let fermentering af foderkornet. For dyret er det let syrlige korn mere velsmagende og lettere fordøjeligt – dyrene trives med gastæt korn, og en højere del af foderets næringsstoffer optages i dyret – fremfor at ende som gødning på marken.

Et lukket system
Efter høst lukkes siloerne lufttæt (gastæt), så fugle, mus og andre skadedyr, der kan føre salmonella og andre behandlingskrævende sygdomme med sig, ikke har adgang til kornet.