Landmand Torben Heisel

Vest for Kassø ved Rødekro ligger Kassøgaard. Her bor Torben Heisel sammen med Lena og deres 3 børn; Anna, Mads og Marie. Torben er 4. generation på Kassøgaard, som han overtog fra sine forældre i 2002.

På gården opdrættes årligt ca. 19000 grise. Smågrisene kommer fra Henning og Christian Jakobsen, Djernæs, med en vægt på ca. 30 kg. De fodres 4 gange dagligt med frisk fermenteret majs, hestebønner og korn. Grisene er i stalden hos Torben i ca. 14 uger, før de afhentes af slagteriet.

I stalden er der to ansatte, som sørger for den daglige pasning, tilsyn og klargøring. Derudover er der ansat en medarbejder til at passe de 256 hektar med majs, hestebønner, rug, byg og hvede. Markernes avl og lokale tilkøb forsyner gården med råvarer til grisenes foder. Senior Peter Heisel er også stadig tilknyttet gården, og kommer hver formiddag som ekstra hjælp.

At Torben er blevet landmand bunder i ønsket om at være selvstændig og arbejde med dyr og natur. Han ser det som en spændende udfordring, at opdrætte sunde grise uden brug af antibiotika. Wiking Meat konceptet, med fokus på danske råvarer og dansk afsætning med sporbarhed helt tilbage til gården, gør arbejdet og udfordringen endnu mere interessant.

http://www.kassoegaard.dk

 

Landmand Torben Heisel