Landmand Lars Jørgensen

Lars Jørgensen er 53 år gammel og er bosiddende i Felsted Mark ti kilometer fra Aabenraa. Lars er landmand og ejer sin egen gård, hvor han bor sammen med sin kone, og hvor han står for den daglige drift og opdræt af 8000 slagtegrise årligt. Parret har to børn, som på nuværende tidspunkt studerer og derfor ikke længere bor på gården. Børnene er dog jævnligt på besøg, og parrets søn er ansat på gården, da han læser til landmand.

Team Rynkeby

Tre gange om ugen cykler Lars med Team Rynkeby Sønderjylland, som er en del af det nordiske velgørenhedscykelhold, Team Rynkeby, der skal cykle 1200 kilometer til Paris i juli 2016 for at indsamle penge til kræftramte børn og deres familier. Team Rynkeby Sønderjylland består af cyklister fra Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune, hvoraf de cirka er 30 cyklister på de tre ugentlige træningsture, som Lars deltager i.

Griseopdræt

Lars betegner sig selv som værende nytænkende og eksperimenterende, og han kan godt lide at være den første med nye tiltag. Lars går op i, at hans gård altid er ryddelig og vedligeholdt, og at der er styr på tingene. Det er altafgørende for Lars, at han er troværdig og autentisk, og at de grise han leverer altid er i høj kvalitet, og at han kan stå inde dem. Alt dette afspejler sig i Lars’ beslutning om at være en del af Wiking Meats koncept.

Lars’ gård opdrætter 8000 slagtegrise årligt, men kan inden længe udvide dette antal til 12000 slagtesvin. Lars sætter en ære i at opretholde en god hygiejne i stalden, og han er konstant opmærksom på, hvem der er i kontakt med svinene for at undgå udefrakommende bakterier og sygdomme. Grisene fra Lars’ gård afhentes ugentligt af Danish Crown og køres til et slagteri cirka 15 minutter væk, hvilket betyder, at transporttiden er væsentligt under de max 2,5 timer, som gør sig gældende for alle Wiking Meats opdrættere.

 

 

Hvorfor opdrætter for Wiking Meat?

Lars er en del af Wiking Meat, fordi han ser en fremtid i det, og fordi han ser både økonomiske, miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige gevinster derved. Han arbejder tæt sammen med to andre landmænd i lokalområdet, som også er opdrættere hos Wiking Meat. De tre landmænd har til sammen 600 hektarer, som de er fælles om at dyrke for at kunne optimere markerne, samt for at dyrke foder til deres griseopdræt. Samarbejdet øger de tre landmænds økonomiske kapital, da de via samarbejdet opnår bedre drift, afgrøder og foder, ligesom samarbejdet generelt er med til at optimere produktionen, da de tre landmænd eksempelvis får mulighed for at købe større og bedre maskiner. Udover økonomiske fordele er samarbejdet også dannet på baggrund af miljømæssige fordele og et fælles ønske om brugen af lokale produkter og en kort transporttid, hvilket er til gavn for både miljøet og grisene. Også dyrevelfærdsmæssige fordele ligger til grund for samarbejdet, da foderet sikrer, at der forekommer færre sygdomme i griseestalden, hvilket i sidste ende betyder grise af en bedre kvalitet. Samarbejdet er med til at sikre, at de tre landmænd lever op til Wiking Meats krav for dets opdrættere.

Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa, Danmark